لیست لوازم طراحی و سیاه قلم

سیاه قلم

لوازم موردنیاز سیاه قلم : 

  • دفتر طراحی A3 

 

  • مدادطراحی H-H2-B-B2-B4-B6

 

  • تخته شاسی A3

 

  • پاک کن FACTICE و تراش 

 

  • محوکن سایز کوچک و متوسط 

 

  • پاک کن مدادی –پاک کن خمیری-تیغ کاتر-سمباده

 

  • قلمو سرتخت موی زبر شماره 2