لیست لوازم آبستره

 


 

آبستره

لیست لوازم آبستره اکرولیک:

 

 • بوم 30*40 (3عدد)

 

 • لیوان یکبار مصرف کوچک و بزرگ 

 

 • سفره یکبار مصرف 

 

 • دستکش یکبار مصرف

 

 • چوب بستنی (یک بسته)

 

 • پودر اکلیل طلایی یا نقره ای 

 

 • رنگ اکرلیک متالیک (برای هرتابلو به رنگ دلخواه)

 

 • روغن سیلیکون و مدیوم پورینگ

 

 • فندک اتمی 

 

 • دستمال کاغذی 

 

 • نی 

 

 • نخ کاموا

 

 • ورق طلا یا نقره 

 

 • چسب مایع ورق طلا

 

 •  قلمو سرتخت کوچک و بزرگ 

 

 • اکلیل 7رنگ یا اکلیل نقره ای ریز 

 

 لیست لوازم آبستره رزین:

 

 • رزین اپوکسی1،5کیلویی

 

 • فندک اتمی 

 

 • سفره و دستکش یکبار مصرف 

 

 • لیوان کوچک و بزرگ یکبار مصرف 

 

 • چوب بستنی (یک بسته)

 

 • پودر اکلیل طلایی یا نقره ای 

 

 • سنگ شیشه ای تزیینی 

 

 • ماژیک تینری طلایی 

 

 • چسب حرارتی 

 

 • رنگ اکریلک  متالیک (6 رنگ

 

 • کاردک

 

 • روغن سیلیکون 

 

 • قلموی سر تخت

 

 • رنگ رزین سفید 

 

 • رنگ ویترای (6رنگ)

 

 • بوم 30،40 (3عدد)